Sahaviriya Steel Industries PLC

ข่าวประชาสัมพันธ์องค์กร

กลุ่มเอสเอสไอร่วมถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

SI Group wish His Majesty the King good health-2

นายยงยุทธ มลิทอง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายทรัพยากรบุคคลและธุรการ บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) หรือเอสเอสไอ พร้อมคณะผู้บริหารกลุ่มเอสเอสไอเดินทางเข้าถวายพระพร และลงนามถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้มีพระพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง เมื่อเร็วๆ นี้

3 บริษัทกลุ่มเอสเอสไอคว้ารางวัลดีเด่นด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยฯ

r1

นางสาวพรรณี ศรียุทธศักดิ์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน มอบรางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานระดับประเทศ ประจําปี 2559 (รางวัลต่อเนื่อง 5 ปี) แก่ นายมนินทร์ อินทร์พรหม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา เมื่อวันที่ 30 มิถุนยน 2559 นอกจากนี้บริษัทในกลุ่มเอสเอสไอ ได้แก่ บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัท ท่าเรือประจวบ จำกัด ยังได้รับรางวัลดังกล่าวต่อเนื่อง 10 ปี และ 6 ปีตามลำดับอีกด้วย

SSI-TCRSS รับใบรับรองจัดประชุมสีเขียว

green meeting

นายนาวา จันทนสุรคน (กลาง) เจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม สำนักกิจการสาธารณะกลุ่ม บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ รับใบรับรอง Green Meetings Plus จากนายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธานองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Thailand Business Council for Sustainable Development: TBCSD) จากการเข้าร่วมโครงการและนำแนวทางการจัดประชุมสีเขียวดังกล่าวไปประยุกต์ใช้อย่างเป็นรูปธรรม พร้อมกันนี้เอสเอสไอ และบริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน) (TCRSS) ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มเอสเอสไอยังได้รับใบรับรอง Green Meetings จากโครงการนี้อีกด้วย

TBCSD ร่วมกับสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ได้จัดทำโครงการ TBCSD Green Meetings ขึ้น เพื่อรณรงค์ให้องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนนำแนวทางการจัดประชุมสีเขียวในองค์กร (Green Meetings) ไปประยุกต์ใช้ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

 

 

SSI จับมือ TBCSD แสดงความมุ่งมั่นลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

TBCSD-2

นายนาวา จันทนสุรคน (ด้านขวา) เจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม สำนักกิจการสาธารณะกลุ่ม บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ พร้อมด้วยนายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ (กลาง) ประธานองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (TBCSD) และศาสตราจารย์ ดร. ธนวัฒน์ จารุพงษ์สกุล ผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยร่วมแถลงข่าวและแสดงความมุ่งมั่นเพื่อผลักดันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กรสมาชิก TBCSD ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม A โรงแรม เซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัล พลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2559
การแสดงความมุ่งมั่นขององค์กรธุรกิจดังกล่าวจัดขึ้นโดยองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน

 

 

เอสเอสไอทำความสะอาดหาดแม่รำพึงวันสิ่งแวดล้อมโลก 2559

รกษชายหาด2

นายมนินทร์ อินทร์พรหม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ นำคณะผู้บริหาร พนักงานกลุ่มเอสเอสไอ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลแม่รำพึง ประชาชน และนักเรียนในพื้นที่อำเภอบางสะพาน จำนวน 527 คน ร่วมกิจกรรมเอสเอสไอ…รักษ์ชายหาด ปีที่ 8 โดยร่วมกันทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์ชายหาดแม่รำพึงรวมกว่า 3 กิโลเมตร เพื่อรณรงค์และปลูกจิตสำนึกให้ทุกคนช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในวันสิ่งแวดล้อมโลก โดยมีนายถวิล ฉันทาวรานุรักษ์ นายอำเภอบางสะพานให้เกียรติเป็นประธานเปิดกิจกรรม ณ ชายหาดแม่รำพึง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2559

 

เอสเอสไอสนับสนุนจัด "สหวิริยากรุงเทพไตรกีฬา 2559" เทิดพระเกียรติ

 

นายวิน วิริยประไพกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ ลงนามสัญญาเป็นผู้สนับสนุนหลัก (Title Sponsor) การจัดการแข่งขัน "สหวิริยากรุงเทพไตรกีฬาปี 2559" (Sahaviriya Bangkok Triathlon 2016) กับดร. ศุลีมาศ สุทธิสัมพัทน์ ประธานกรรมการจัดงานและผู้แทนมูลนิธิราชประชาสมาสัยในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ ห้องประชุม บมจ.สหวิริยาสตีลอินดัสตรีเมื่อเร็วๆ นี้ โดยกิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และนำรายได้จากการจัดไปช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเรื้อนและเด็กที่มีบิดามารดาติดเชื้อเอชไอวี

ผู้ว่าฯประจวบฯ เยี่ยมชมโรงงานเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนเอสเอสไอ

visit ssi

ดร.ทวี นริสศิริกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมคณะข้าราชการ เข้าเยี่ยมชมกิจการและชมกระบวนการผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน อันทันสมัยของบมจ. สหวิริยาสตีลอินดัสตรี หรือ เอสเอสไอ โดยมี นายมนินทร์ อินทร์พรหม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายการผลิต คณะผู้บริหารและทีมงาน ให้การต้อนรับ เมื่อเร็วๆ นี้

ติดต่อเอสเอสไอ (สำนักงานกรุงเทพฯ)

ติดต่อเอสเอสไอ (สำนักงานโรงงาน)

เชื่อมต่อกับเรา

We're on Social Networks. Follow us & get in touch.