Sahaviriya Steel Industries PLC

ข่าวประชาสัมพันธ์องค์กร

เอสเอสไอร่วมเป็นเจ้าภาพพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

SSI co-hosts merit-making ceremonies dedicated to the late King Bhumibol Adulyadej-1

 

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) หรือเอสเอสไอร่วมเป็นเจ้าภาพ และวางพวงมาลาถวายสักการะ ในพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและถวายเป็นพระราชกุศล  โดยมี นายวิทย์ วิริยประไพกิจ ประธานกรรมการ  นายสมชาย สกุลสุรรัตน์  นายกมล จันทิมา  นายเพิ่มพูน ไกรฤกษ์ กรรมการ นายวิน วิริยประไพกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม และกรรมการผู้จัดการใหญ่ นายมารวย ผดุงสิทธิ์ ที่ปรึกษา  รวมทั้งคณะผู้บริหารและพนักงานเข้าร่วม ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2560

เอสเอสไอจัดประชุมแผนธุรกิจปี 2560 'Stronger SSI’

Stronger SSI Annul Business Plan

นายวิน วิริยประไพกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ จัดประชุมแผนธุรกิจประจำปีกลุ่มเอสเอสไอภายใต้แนวคิด 'Stronger SSI' การประชุมดังกล่าวนอกจากจะมีการเปิดตัววิสัยทัศน์ใหม่คือ "บริษัทเหล็กชั้นนำด้านนวัตกรรมและความเชื่อมั่น" และพันธกิจใหม่ "สร้างสรรค์นวัตกรรมผลิตภัณฑ์เหล็กและบริการที่มีมูลค่าเพิ่มกับลูกค้า สร้างคุณค่าร่วมและความเชื่อมั่นกับผู้มีส่วนได้เสียอย่างยั่งยืน" แล้ว คณะผู้บริหารแต่ละสายงานยังได้นำเสนอแผนงานธุรกิจสำหรับการดำเนินงานประจำปี 2560 อีกด้วย โดยมีคณะกรรมการจัดการและผู้บริหารเข้าร่วม 180 คน การประชุมนี้จัดขึ้นที่โรงแรมปัตตาเวีย อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เอสเอสไอรับรางวัล “EIA Monitoring Awards 2016”

SSI EIA Monitoring Awards 2016

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ โดยนายมนินทร์ อินทร์พรหม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายการผลิต (ซ้าย) เป็นผู้แทนบริษัทรับรางวัล "EIA Monitoring Awards 2016" จากพลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ขวา) ในโอกาสที่โรงงานผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนของเอสเอสไอที่อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้ปฏิบัติตามมาตรการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมีการจัดการสภาพแวดล้อมดีเด่น ซึ่งนับเป็นครั้งที่สามของโรงงานเอสเอสไอที่ได้รับรางวัลดังกล่าว พิธีมอบรางวัลครั้งนี้จัดขึ้น ณ โรงแรมรามาการ์เด้น กรุงเทพมหานคร

เอสเอสไอรับประทานโล่เกียรติคุณจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

HRH Princess

พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ ประทานโล่เกียรติคุณแก่ นายผดุงศักดิ์ ปราณอุดมรัตน์ ผู้จัดการทั่วไป สำนักการพัฒนาอย่างยั่งยืนและสื่อสารกลุ่ม บมจ.สหวิริยาสตีลอินดัสตรี หรือ เอสเอสไอ ในฐานะองค์กรได้สนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมดิเอ็มเมอรัล เมื่อเร็วๆนี้

ร่วมยินดีเอสเอสไอรับรางวัลองค์กรภาคเอกชนที่สนับสนุนงานด้านคนพิการดีเด่นประจำปี 2559

Outstanding Employment

พ.อ.สุรวุฒิ ชุติวิทย์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมแสดงความยินดีกับนายมนินทร์ อินทร์พรหม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) (เอสเอสไอ)  ในฐานะที่ได้รับรางวัลองค์กรภาคเอกชนที่สนับสนุนงานด้านคนพิการดีเด่นประจำปี 2559  จากกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ภายในงานวันคนพิการสากลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ประจำปี ณ ห้องประชุมสิงขร โรงแรมประจวบแกรนด์  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เอสเอสไอ มอบแปลงผักไฮโดรโปนิกส์แก่โรงเรียนบ้านทองมงคล

hydroponic vegetable greenhouse

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ โดยนายผดุงศักดิ์ ปราณอุดมรัตน์ ผู้จัดการทั่วไปสำนักประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ ส่งมอบแปลงเกษตรอินทรีย์ ระบบไฮโดรโปนิกส์ (Hydroponics System) ให้แก่โรงเรียนบ้านทองมงคล โดยมีนางสาววรลักษณ์ จันทร์ผา ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นผู้แทนรับมอบ ซึ่งพนักงานเอสเอสอาสา ร่วมแร่งร่วมใจกันในการก่อสร้างโรงเรือน เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทักษะทางธุรกิจ ได้บริโภคผักปลอดภัยจากสารพิษผ่านโครงการอาหารกลางวัน ผลผลิตส่วนหนึ่งนำไปจำหน่ายให้กับ ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไป เพื่อเป็นการสร้างรายได้เสริมให้กับนักเรียนในโรงเรียนต่อไป

เอสเอสไอรับรางวัลองค์กรสนับสนุนงานด้านคนพิการดีเด่น ปี 2559

Award2016

พลตำรวจเอกสุวัฒน์ จันทร์อิทธิกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มอบ “รางวัลองค์กรสนับสนุนงานด้านคนพิการดีเด่น ประจำปี 2559” แก่นายยงยุทธ มลิทอง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กำกับดูแลสำนักประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์กลุ่มบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) (SSI) รางวัลดังกล่าวจัดขึ้นโดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เนื่องในวันคนพิการสากลประจำปี 2559 เพื่อส่งเสริมองค์กรที่มีการดำเนินงานด้านผู้พิการอย่างต่อเนื่อง ณ ห้องรอยัลจูบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2559

ติดต่อเอสเอสไอ (สำนักงานกรุงเทพฯ)

ติดต่อเอสเอสไอ (สำนักงานโรงงาน)

เชื่อมต่อกับเรา

We're on Social Networks. Follow us & get in touch.