Sahaviriya Steel Industries PLC

ข่าวประชาสัมพันธ์องค์กร

เอสเอสไอ มอบแปลงผักไฮโดรโปนิกส์แก่โรงเรียนบ้านทองมงคล

hydroponic vegetable greenhouse

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ โดยนายผดุงศักดิ์ ปราณอุดมรัตน์ ผู้จัดการทั่วไปสำนักประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ ส่งมอบแปลงเกษตรอินทรีย์ ระบบไฮโดรโปนิกส์ (Hydroponics System) ให้แก่โรงเรียนบ้านทองมงคล โดยมีนางสาววรลักษณ์ จันทร์ผา ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นผู้แทนรับมอบ ซึ่งพนักงานเอสเอสอาสา ร่วมแร่งร่วมใจกันในการก่อสร้างโรงเรือน เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทักษะทางธุรกิจ ได้บริโภคผักปลอดภัยจากสารพิษผ่านโครงการอาหารกลางวัน ผลผลิตส่วนหนึ่งนำไปจำหน่ายให้กับ ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไป เพื่อเป็นการสร้างรายได้เสริมให้กับนักเรียนในโรงเรียนต่อไป

เอสเอสไอรับรางวัลองค์กรสนับสนุนงานด้านคนพิการดีเด่น ปี 2559

Award2016

พลตำรวจเอกสุวัฒน์ จันทร์อิทธิกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มอบ “รางวัลองค์กรสนับสนุนงานด้านคนพิการดีเด่น ประจำปี 2559” แก่นายยงยุทธ มลิทอง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กำกับดูแลสำนักประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์กลุ่มบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) (SSI) รางวัลดังกล่าวจัดขึ้นโดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เนื่องในวันคนพิการสากลประจำปี 2559 เพื่อส่งเสริมองค์กรที่มีการดำเนินงานด้านผู้พิการอย่างต่อเนื่อง ณ ห้องรอยัลจูบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2559

กลุ่มเอสเอสไอร่วมถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

SI Group wish His Majesty the King good health-2

นายยงยุทธ มลิทอง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายทรัพยากรบุคคลและธุรการ บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) หรือเอสเอสไอ พร้อมคณะผู้บริหารกลุ่มเอสเอสไอเดินทางเข้าถวายพระพร และลงนามถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้มีพระพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง เมื่อเร็วๆ นี้

3 บริษัทกลุ่มเอสเอสไอคว้ารางวัลดีเด่นด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยฯ

r1

นางสาวพรรณี ศรียุทธศักดิ์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน มอบรางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานระดับประเทศ ประจําปี 2559 (รางวัลต่อเนื่อง 5 ปี) แก่ นายมนินทร์ อินทร์พรหม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา เมื่อวันที่ 30 มิถุนยน 2559 นอกจากนี้บริษัทในกลุ่มเอสเอสไอ ได้แก่ บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัท ท่าเรือประจวบ จำกัด ยังได้รับรางวัลดังกล่าวต่อเนื่อง 10 ปี และ 6 ปีตามลำดับอีกด้วย

SSI-TCRSS รับใบรับรองจัดประชุมสีเขียว

green meeting

นายนาวา จันทนสุรคน (กลาง) เจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม สำนักกิจการสาธารณะกลุ่ม บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ รับใบรับรอง Green Meetings Plus จากนายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธานองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Thailand Business Council for Sustainable Development: TBCSD) จากการเข้าร่วมโครงการและนำแนวทางการจัดประชุมสีเขียวดังกล่าวไปประยุกต์ใช้อย่างเป็นรูปธรรม พร้อมกันนี้เอสเอสไอ และบริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน) (TCRSS) ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มเอสเอสไอยังได้รับใบรับรอง Green Meetings จากโครงการนี้อีกด้วย

TBCSD ร่วมกับสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ได้จัดทำโครงการ TBCSD Green Meetings ขึ้น เพื่อรณรงค์ให้องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนนำแนวทางการจัดประชุมสีเขียวในองค์กร (Green Meetings) ไปประยุกต์ใช้ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

 

 

SSI จับมือ TBCSD แสดงความมุ่งมั่นลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

TBCSD-2

นายนาวา จันทนสุรคน (ด้านขวา) เจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม สำนักกิจการสาธารณะกลุ่ม บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ พร้อมด้วยนายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ (กลาง) ประธานองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (TBCSD) และศาสตราจารย์ ดร. ธนวัฒน์ จารุพงษ์สกุล ผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยร่วมแถลงข่าวและแสดงความมุ่งมั่นเพื่อผลักดันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กรสมาชิก TBCSD ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม A โรงแรม เซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัล พลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2559
การแสดงความมุ่งมั่นขององค์กรธุรกิจดังกล่าวจัดขึ้นโดยองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน

 

 

เอสเอสไอทำความสะอาดหาดแม่รำพึงวันสิ่งแวดล้อมโลก 2559

รกษชายหาด2

นายมนินทร์ อินทร์พรหม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ นำคณะผู้บริหาร พนักงานกลุ่มเอสเอสไอ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลแม่รำพึง ประชาชน และนักเรียนในพื้นที่อำเภอบางสะพาน จำนวน 527 คน ร่วมกิจกรรมเอสเอสไอ…รักษ์ชายหาด ปีที่ 8 โดยร่วมกันทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์ชายหาดแม่รำพึงรวมกว่า 3 กิโลเมตร เพื่อรณรงค์และปลูกจิตสำนึกให้ทุกคนช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในวันสิ่งแวดล้อมโลก โดยมีนายถวิล ฉันทาวรานุรักษ์ นายอำเภอบางสะพานให้เกียรติเป็นประธานเปิดกิจกรรม ณ ชายหาดแม่รำพึง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2559

 

ข่าวสารข้อมูลองค์กร

ติดต่อเอสเอสไอ (สำนักงานกรุงเทพฯ)

ติดต่อเอสเอสไอ (สำนักงานโรงงาน)

เชื่อมต่อกับเรา

We're on Social Networks. Follow us & get in touch.