Sahaviriya Steel Industries PLC

SSI Group มอบ "เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟาเรด"
ให้แก่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางสะพาน

2020-offer-infrared-thermometer

 

กลุ่มเหล็กสหวิริยา โดยนายผดุงศักดิ์ ปราณอุดมรัตน์ ผู้จัดการทั่วไป สำนักการพัฒนาที่ยั่งยืนและการสื่อสารกลุ่ม บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) หรือเอสเอสไอ มอบเครื่องวัดอุณหภูมิอินฟาเรด ให้แก่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางสะพาน (สสอ.บางสะพาน) เพื่อนำไปมอบให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ใช้ตรวจวัดอุณหภูมิประชาชนในแต่ละหมู่บ้าน โดยมีนายเจริญ เจริญลักษณ์ สาธารณสุขอำเภอบางสะพาน นายภิรมย์ นิลทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และนายเลิศยศ แย้มพราย นายอำเภอบางสะพาน เป็นผู้รับมอบ

ข่าวและสื่อประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสาร ข่าวประชาสัมพันธ์องค์กร SSI Group มอบ “เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟาเรด” ให้แก่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางสะพาน

ติดต่อเอสเอสไอ (สำนักงานกรุงเทพฯ)

ติดต่อเอสเอสไอ (สำนักงานโรงงาน)

เชื่อมต่อกับเรา

We're on Social Networks. Follow us & get in touch.