Sahaviriya Steel Industries PLC

วิสัยทัศน์

"บริษัทเหล็กชั้นนำด้านนวัตกรรมและความเชื่อมั่น"

พันธกิจ

"Innovate life through steel and its application, engineering, energy, and marine innovation."

2-SSI Supports Sufficiency Economy in School Project at Ban Tung Chueak School

เอสเอสไอสนับสนุนโครงการเศรษฐกิจพอเพียงฯ โรงเรียนบ้านทุ่งเชือก

นายผดุงศักดิ์ ปราณอุดมรัตน์ ผู้จัดการทั่วไป สำนักงานพัฒนาอย่างยั่งยืนและสื่อสารกลุ่ม บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนบริษัทส่งมอบโครงการโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียงฯ เพื่อความยั่งยืน ให้กับนายจงรักษ์ วัตรสติ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งเชือก ต.ร่อนทอง

อ่านต่อ

2-SSI Group Arranged Fulfill the Dream and Share Knowledge Project

กลุ่มเหล็กสหวิริยา จัดโครงการ “เติมความฝัน ปันความรู้”พัฒนาเยาวชนบางสะพานก้าวเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย

กลุ่มเหล็กสหวิริยา ร่วมกับโรงเรียนบางสะพานวิทยา จัดโครงการ “เติมความฝัน ปันความรู้” เตรียมความพร้อมเยาวชนบางสะพาน ก้าวสู่ระดับอุดมศึกษา เสริมความรู้ทางวิชาการครอบคลุม 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ (วิทย์-คณิต-อังกฤษ-ไทย-สังคม)

2-SSI-for-Young-Engineers-ป-1-

มอบทุนวิจัยปริญญานิพนธ์ โครงการ SSI for Young Engineers ปี 1

นายนาวา จันทนสุรคน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายธุรกิจ บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) หรือเอสเอสไอ มอบทุนวิจัยปริญญานิพนธ์ เรื่องเหล็กจำนวน 7 ทุน ทุนละ10,000 บาท ภายใต้โครงการ “Structural Steel Improvement (SSI) for Young Engineers Program 2017”

อ่านต่อ

เกี่ยวกับเอสเอสไอ

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ เป็นผู้ผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนรายใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ด้วยกำลังการผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนสูงสุด 4 ล้านตันต่อปี โดยมุ่งเน้นการนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เหล็กแผ่นชั้นคุณภาพพิเศษเพื่อรองรับความต้องการใช้เหล็กที่เพิ่มขึ้นของภูมิภาค สำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ พลังงาน การขนส่ง และการก่อสร้าง

ssi-bridsview2นอกจากนี้ เอสเอสไอมีการร่วมลงทุนในโครงการต่อเนื่องที่สำคัญ ประกอบด้วย บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน) (TCRSS) ซึ่ง เป็นผู้ผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็น รายแรกและรายใหญ่ที่สุดของประเทศไทย บริษัท เหล็กแผ่นเคลือบไทย จำกัด (TCS) ผู้ผลิตเหล็กแผ่นเคลือบสังกะสีด้วยกรรมวิธีทางไฟฟ้ารายแรกและรายใหญ่ที่สุดของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โรงงานทั้งหมดในประเทศไทยของกลุ่มเอสเอสไอ ตั้งอยู่บนชายฝั่งด้านตะวันตกของอ่าวไทย ณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครเพียง 400 กิโลเมตร และเป็นทำเลยุทธศาสตร์ที่ดีที่สุดในประเทศสำหรับการดำเนินธุรกิจเหล็กแบบครบวงจร บริษัท ท่าเรือประจวบ จำกัด (PPC) ให้บริการท่าเรือพาณิชย์เอกชน ที่มีความลึกที่สุดในประเทศไทยรองรับการขนถ่ายวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์เหล็กได้ในปริมาณมาก นอกจากนี้ เอสเอสไอยังขยายขีดความสามารถในงานวิศวกรรมบริการโดยลงทุนร้อยละ 100 ในบริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (WCE) ให้บริการงานด้านวิศวกรรมและซ่อมบำรุง รวมถึงการออกแบบทางวิศวกรรมที่มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจเหล็ก พนักงานของเอสเอสไอทุกคนมีความมุ่งมั่น และพลังขับเคลื่อนสู่ความสำเร็จ ซึ่งสะท้อนผ่านวิสัยทัศน์ของบริษัท “บริษัทเหล็กชั้นนำด้านนวัตกรรมและความเชื่อมั่น” และ พันธกิจ “Innovate life through steel and its application, engineering, energy, and marine innovation” ท่านสามารถสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.ssi-steel.com

เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน

เหล็กแผ่นรีดร้อน คือ เหล็กแผ่นที่ผลิตโดยการนำเหล็กกล้าที่มีรูปทรงเป็นแท่งแบน (Slab) ความหนาประมาณ 200 ถึง 250 มม. มาผ่านกระบวนการรีดร้อน ลดขนาดความหนาและความกว้างที่อุณหภูมิประมาณ 1,000-1,250 องศาเซลเซียส ด้วยแท่นรีดขนาดใหญ่ รีดลดขนาดให้เป็นแผ่นที่มีความหนาตามที่ต้องการ (ความหนาประมาณ 0.9 มม. ถึง 20 มม. จากนั้นจึงทำให้เย็นลงโดยการผ่านน้ำหล่อเย็น แล้วเข้าสู่เครื่องม้วน เมื่อผลิตเสร็จเหล็กแผ่นรีดร้อนที่ได้จะมีผิวสีเทาดำและอยู่ในลักษณะเป็นม้วน (coil) เรียกว่า “เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน (hot-rolled coil)” หรือ “เหล็กม้วนดำ (black coil)” เพื่อสะดวกต่อการเก็บรักษา ขนส่งเคลื่อนย้าย และสะดวกในการนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อื่นต่อไป

เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนประเภทล้างผิวและเคลือบน้ำมัน

เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดพิเศษนี้ ถือเป็นประเภทหนึ่งของเหล็กแผ่นรีดร้อน ซึ่งผลิตโดยนำเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนมาผ่านกระบวนการล้างผิวเพื่อนำเอาเหล็กออกไซด์สีดำที่ผิวออก แล้วเคลือบฟิล์มน้ำมันบนพื้นผิวของเหล็กเพื่อป้องกันการเกิดสนิม ผิวของเหล็กแผ่นรีดร้อนประเภทล้างผิวและเคลือบน้ำมัน จึงมีผิวสีเทาขาว สวยงาม จึงเหมาะสำหรับนำไปใช้เป็นวัตถุดิบสำหรับกระบวนการต่อเนื่องอาทิ การตัดพับขึ้นรูป การชุปสังกะสีและการพ่นสีเพื่อนำไปใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์ เฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้ไฟฟ้า หรือตัดเป็นม้วนตามความหนาที่ต้องการเพื่อใช้ในการขึ้นรูปและผลิตท่อเหล็ก ตลอดจนสามารถใช้แทนเหล็กแผ่นรีดเย็นที่มีความหนามากกว่า 1.2 มิลลิเมตร

หน้าหลัก English Categories Service Center FAQs 5.เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน (Hot Rolled Coil) กับ เหล็กแผ่นรีดร้อนประเภทล้างผิวและเคลือบน้ำมัน (Hot Rolled Coil – Pickled and Oiled) แตกต่างกันอย่างไร

ติดต่อเอสเอสไอ (สำนักงานกรุงเทพฯ)

ติดต่อเอสเอสไอ (สำนักงานโรงงาน)

เชื่อมต่อกับเรา

We're on Social Networks. Follow us & get in touch.